Kilometerheffing niet door

Het CDA is geen voorstander meer van de huidige vorm van de kilometerheffing. Het huidige voorstel ontmoet teveel weerstand in de samenleving. Wel acht het CDA het onvermijdelijk dat er iets van een kilometerheffing zal moeten komen, al spreken zij zich wat genuanceerder uit; “Een vorm van beprijzing zal een keer een rol gaan spelen.”

Al eerder is op deze website de vraag gesteld waarom er nog voorbereidende handelingen worden getroffen voor de kilometerheffing, terwijl het demissionaire kabinet dit onderwerp controversieel heeft verklaard. Minister Eurlings heeft 17 maart jl. aangegeven om deze reden te stoppen met de voorbereidende handelingen.

De PvdA en GroenLinks zijn overigens nog steeds voor de huidige vorm van de kilometerheffing. De VVD is verheugd met dit bericht; ‘’De minister heeft er goed aan gedaan om voor de kilometerheffing geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan en om het miljardenproces van aanbesteding op te schorten’’. De VVD hoopt dat het uitstel tot afstel zal leiden.

Wij van Kilometerheffing Nederland verwachten dat het onvermijdelijk zal zijn om een systeem van kilometerbeprijzing te hanteren. In de maatschappij zal de behoefte om energiegebruik te belasten alleen maar toenemen, met name aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Tegelijk is er steeds meer congestie in de Nederlandse infrastructuur en behoefte om dit op te lossen, met name aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Een kilometerprijs geeft antwoord op beide behoeftes, hetgeen begrip bij brede groepen in de samenleving zal betekenen. Er zal een moment komen dat er genoeg urgentie is om de kilometerheffing toe te passen, wanneer de bevolking gestaag door blijft groeien, de economie weer zal aantrekken en milieudoelstellingen een steeds prominentere rol gaan spelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten