Minder files

Het achterliggende doel van een kilometerheffing, rekening rijden of een spitstoeslag is om ervoor te zorgen dat er minder files in Nederland ontstaan. Files zijn slecht voor de economie, voor het milieu en voor ons algemeen welzijn. Vaak wordt gepleit voor meer asfalt. Maar het is maar de vraag of het aanleggen van meer wegen op de langere termijn echt iets helpt. Het punt is dat er alleen op bepaalde piekmomenten een tekort is aan wegen. Veel effectiever en efficiënter is het om de verkeersdruk proberen iets te spreiden, zodat precies de vraag op die piekmomenten afneemt. Dat is voor iedereen het beste. De vraag is hoe je dat vormgeeft. Lees hieronder allerlei ideeën hierover.

Files weg door technologie

Een aantal Nederlandse bedrijven heeft een megaplan om de files in Nederland te laten verdwijnen tot een lengte van maximaal 3 kilometer. Daarbij is niet extra asfalt, rekeningrijden of extra wegenbelasting de oplossing, maar technologie (!). De essentie is dat automobilisten hun route van te voren aangeven. Ook worden verspreid ...

Kilometerheffing lost helft files op

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, stelt dat flink prijsbeleid de beste manier is om de files tegen te gaan. ‘De invoering van de kilometerprijs zou de helft van alle files tegengaan. Dit kabinet heeft het echter van de baan geschoven.’ Prijsbeleid, zoals de kilometerheffing, is een ...

Files halveren

Het kabinet verwacht dat we door de kilometerheffing 15% minder gaan autorijden. Daardoor zal het aantal files gaan halveren. Onduidelijk is wat er precies wordt bedoeld met de vermindering van de files, dit zoeken wij nog uit. Door de vermindering van de verkeersdruk wordt het een stuk veiliger op de ...
Mobiele versie afsluiten