Kosten

Rekeningrijden kosten

Als rekeningrijden met een kilometerheffing wordt ingevoerd, wat zijn dan de kosten? Hoeveel gaat een gemiddelde automobilist betalen? Wat gaan de kosten worden als je elke dag in de spits naar je werk moet? De belofte is vooralsnog dat er geen spitstoeslag wordt geheven. Wat worden de kosten van rekeningrijden? Lees hieronder enkele artikelen over de verwachte kosten van een verrekening systeem om op de weg te rijden. In de voorstellen die de afgelopen jaren de revue passeerden, wordt tegelijkertijd een korting op de wegenbelasting voorgesteld. En werd telkens beloofd dat de kosten voor de gemiddelde Nederlander niet zullen stijgen. Het is belangrijk om de totaalkosten voor het autogebruik te beschouwen.

Rekening rijden berekenen

Wat zijn de verwachte kosten voor automobilisten van de invoering van rekeningrijden? Er is nog niet bekend wat de heffing per gereden kilometer gaat worden. In 2021 spraken de meeste politieke partijen over een heffing van zo’n 6 tot 7 eurocent per gereden kilometer. (Dit sluit aan op onze eerdere inschattingen uit 2012.) Wij hebben de kosten van de invoering van een kilometerheffing op basis van dit ingeschatte tarief berekend. Een gemiddelde Nederlandse automobilist is bij een kilometerprijs van 7 eurocent per gereden kilometer niet meer kwijt dan aan de huidige wegenbelasting en brandstofbelasting. De uitkomst is wat minder prettig voor automobilisten die meer op de weg zijn dan het gemiddelde; een automobilist die 25.000 km per jaar rijdt, zou ongeveer € 37,- per maand (+ 35%!) meer kwijt zijn aan autobelastingen. Verwacht wordt dat de kilometerprijs verschillende tarieven zal kennen op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Bij een schonere auto bent u wellicht iets minder, en bij een oudere auto dus iets meer kwijt. Wij denken dat het kabinet Rutte IV de komende maanden zal bekijken hoe de wijziging voor de gemiddelde consument kostenneutraal zal kunnen plaats vinden. Als er meer bekend is, zullen wij dit direct melden op deze website.

Kosten kilometerheffing voor consument

De kosten van het basistarief op basis van kilometergebruik auto:

Km-verbruik Kosten heden Kosten rekening rijden Verschil Percentage
10.000 km / jr € 72,- / mnd € 58,- / mnd -/- € 13,- / mnd -/- 18%
14.000 km / jr € 82,- / mnd € 82,- / mnd 0,- / mnd 0%
20.000 km / jr € 96,- / mnd € 117,- / mnd + € 21,- / mnd + 21%
25.000 km / jr € 108,- / mnd € 146,- / mnd + € 37,- / mnd + 35%

Verantwoording berekening: Het voorbeeld heeft betrekking op de totale kosten van belastingen van een middenklasse auto (Volkswagen Golf, 4 jaar oud). Het gemiddelde gebruik van een personenauto in Nederland is 14.000 km per jaar volgens het CBS. De kosten heden betreffen de motorrijtuigenbelasting, ofwel de wegenbelasting en de brandstofaccijns. De BPM is buiten beschouwing gelaten. Voor de motorrijtuigenbelasting wordt uitgegaan van € 47,- per maand. De wegenbelasting varieert per Provincie; in Gelderland betaalt u € 50,33 per maand, in Noord-Holland € 45,67 en in Utrecht € 46,67. De kosten van rekening rijden zijn gebaseerd op het verwachte tarief van € 0,07 per gereden kilometer. Voor de brandstofaccijns is rekening gehouden met een gemiddelde accijns van € 0,53 per liter. Er is gerekend met een kilometerheffing van € 0,07 per gereden kilometer. Er is nog geen rekening gehouden met de verwachte verschillen in de kilometerprijs afhankelijk van de uitstoot van de auto. Er is niet rekening gehouden met een spitstoeslag.

Artikelen

Bekijk hieronder meer artikelen over de kosten van rekeningrijden.

Hoge kosten kilometerheffing

De overheid heeft inmiddels al 76 miljoen euro uitgegeven aan de kilometerheffing, terwijl het zeer onwaarschijnlijk is dat rekeningrijden doorgaat. Dit meldt nu.nl. Maar dit is nog niet alles; ook in de toekomst worden nog kosten gemaakt. Voorspeld wordt dat er 100 miljoen euro aan kosten worden gemaakt ondanks de ...

Berekenen kilometerprijs

Er is veel discussie over hoe hoog de kilometerheffing straks gaat worden. Hoeveel kost voor u rekeningrijden? Welke auto heeft de laagste kilometerprijs? Wat voor soort auto moet ik kopen om straks voordelig uit te zijn? Hoeveel kost het straks om naar mijn werk te rijden? Mede dankzij de vele ...

Kilometerprijs berekenen

Deze website is de opvolger van Kilometerheffing.org. U kunt hier heel veel lezen over de kilometerheffing. Kilometerprijs berekenen De kilometerprijs berekenen kan hier. Welke wegenbelasting gaat u straks betalen? U kunt bij de ANWB de kilometerheffing berekenen. Maar ook bij Rijkswaterstaat laten ze duidelijk zien hoe de Kilometerprijs, zoals de ...

Kilometerheffing

Vanaf 2012 wordt de kilometerheffing ingevoerd. Hoe hoog wordt voor u de kilometerheffing met spitstoeslag? Kilometerheffing berekenen kan hier. Betaalt u uiteindelijk niet zoveel als de huidige wegenbelasting? Bereken hier uw kilometerheffing. Er worden minder files in de spits beloofd. Hoge kosten van invoering van een spitsheffing, kilometerheffing of rekening ...

Kilometerheffing berekenen

De kosten van de kilometerheffing zijn globaal als volgt. De kosten van het basistarief op basis van kilometergebruik auto: Km-verbruik: 10.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 65,00 naar euro 38,00 per maand, daling -42% Km-verbruik: 20.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 72,00 naar euro 67,00 per ...
Mobiele versie afsluiten