Kilometerheffing blijft terugkeren op agenda

Na de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 zijn de partijen al enige maanden druk bezig met coalitievorming en een formatie; hoe kan een regering worden geformeerd. Dat is niet eenvoudig, want de uitslag van de verkiezingen is sterk verdeeld, en de winnende partijen zijn het over veel zaken volstrekt niet eens.

Opnieuw veel draagvlak voor kilometerheffing

Een onderwerp vindt wel veel draagvlak; de wijze waarop de klimaatverandering zou moeten worden aangepakt. De milieucommissies van zes grote partijen – VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie – hebben op eigen houtje een duurzaamheidspakket van maatregelen uitonderhandeld, die een nog te vormen regering zou moeten uitvoeren.

En daarbij komt de kilometerheffing ook weer terug van weggeweest! Een van de voorstellen in het duurzaamheidspakket is dat er een variabele wegenbelasting op basis van kilometers en uitstoot komt. Een zogenaamde Klimaatwet zou twee tot drie procent energiebesparing per jaar gaan voorschrijven, nog hoger dan het klimaatakkoord van Parijs.

Het is de vraag of de nog nieuw te vormen coalitie deze ambitieuze milieudoelstellingen zal overnemen. Maar, de kans bestaat dus dat een nieuwe regering serieus kilometerheffing als middel opnieuw zal gaan onderzoeken en invoeren. We houden het nauwgezet in de gaten.

Recent onderzoek: kilometerheffing is effectief

Er is trouwens recent nieuw onderzoek verricht naar de uitvoerbaarheid van de kilometerheffing. Het betreft een proefschrift opgesteld aan de TU Delft uit oktober 2016. Daarbij is gebruik gemaakt van technieken uit de game-industrie, waarbij de belangen en gedrag van partijen bijna als in een spelsituatie tegenover elkaar worden gezet. Daaruit blijkt dat de kilometerheffing een uitermate effectief middel is om de files te bestrijden, de infrastructuur beter te benutten en de economie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De onderzoeker stelt; ‘Als de partijen samenwerken, kunnen de verliesuren in de spits met 60 procent worden verminderd en kunnen de emissies in de Randstad met 6 procent worden verminderd.’ Het onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Duurzame bereikbaarheid van de Randstad‘.

Dit bevestigt het beeld dat vrijwel alle partijen het er wel over eens dat de invoering van een kilometerheffing een effectief middel tegen files is. Echter, het maatschappelijk draagvlak is twijfelachtig omdat daarmee voor gebruik moet worden betaald, hetgeen zou impliceren dat rijk wordt voorgetrokken op arm. En dat zal niet snel op een meerderheid kunnen rekenen in het egalitaire Nederland.

Wordt vervolgd….

Leave a Comment