Minder files

Het achterliggende doel van een kilometerheffing, rekening rijden of een spitstoeslag is om ervoor te zorgen dat er minder files in Nederland ontstaan. Files zijn slecht voor de economie, voor het milieu en voor ons algemeen welzijn. Vaak wordt gepleit voor meer asfalt. Maar het is maar de vraag of het aanleggen van meer wegen … Read more

Files weg door technologie

Een aantal Nederlandse bedrijven heeft een megaplan om de files in Nederland te laten verdwijnen tot een lengte van maximaal 3 kilometer. Daarbij is niet extra asfalt, rekeningrijden of extra wegenbelasting de oplossing, maar technologie (!). De essentie is dat automobilisten hun route van te voren aangeven. Ook worden verspreid over het land extra sensoren … Read more

Kilometerheffing lost helft files op

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, stelt dat flink prijsbeleid de beste manier is om de files tegen te gaan. ‘De invoering van de kilometerprijs zou de helft van alle files tegengaan. Dit kabinet heeft het echter van de baan geschoven.’ Prijsbeleid, zoals de kilometerheffing, is een effectieve maatregel om het autogebruik … Read more