Algemeen

Kabinet Rutte IV gaat rekeningrijden invoeren

December 2021 – Het kabinet Rutte IV gaat de komende jaren werken aan regelgeving voor het invoeren van rekeningrijden. De inzet is dat uiterlijk in 2030 een systeem van betalen naar gebruik, de kilometerheffing, wordt ingevoerd. Automobilisten betalen dan belasting per gereden kilometer. In het regeerakkoord staat dat de motorrijtuigenbelasting ‘de basis’ is voor hoe …

Kabinet Rutte IV gaat rekeningrijden invoeren Lees meer »

Betalen naar gebruik

Afgelopen oktober 2020 heeft de regering de effecten van de invoering van rekeningrijden onderzocht. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het Klimaatakkoord uit 2019; Het kabinet zal, ten behoeve van de volgende kabinetsformatie, varianten van betalen naar gebruik onderzoeken, voorbereidingen schetsen en waar mogelijk of nodig deze voorbereidingen treffen. De invoering van het nieuwe …

Betalen naar gebruik Lees meer »

Mobiele versie afsluiten