Algemeen

Rekeningrijden fors duurder voor werkenden

Het voornemen is om in 2030 rekeningrijden te gaan invoeren onder met motto Betalen naar Gebruik. Het kabinet is druk doende met het onderzoeken hoe dit moet worden vormgegeven, en welke hoogte van een kilometerheffing hierbij zou moeten worden toegepast. In het rapport Varianten voor tariefstructuur Betalen naar Gebruik worden verschillende vormen van belastingheffing op […]

Rekeningrijden fors duurder voor werkenden Meer lezen »

Kabinet Rutte IV gaat rekeningrijden invoeren

December 2021 – Het kabinet Rutte IV gaat de komende jaren werken aan regelgeving voor het invoeren van rekeningrijden. De inzet is dat uiterlijk in 2030 een systeem van betalen naar gebruik, de kilometerheffing, wordt ingevoerd. Automobilisten betalen dan belasting per gereden kilometer. In het regeerakkoord staat dat de motorrijtuigenbelasting ‘de basis’ is voor hoe

Kabinet Rutte IV gaat rekeningrijden invoeren Meer lezen »

Betalen naar gebruik

Afgelopen oktober 2020 heeft de regering de effecten van de invoering van rekeningrijden onderzocht. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het Klimaatakkoord uit 2019; Het kabinet zal, ten behoeve van de volgende kabinetsformatie, varianten van betalen naar gebruik onderzoeken, voorbereidingen schetsen en waar mogelijk of nodig deze voorbereidingen treffen. De invoering van het nieuwe

Betalen naar gebruik Meer lezen »