Kilometerheffing mislukt door slechte communicatie

De RAI Vereniging, de branchevereniging van autofabrikanten, is voor de kilometerheffing; “Betalen voor de kilometers die je rijdt is in de ogen van RAI Vereniging een veel eerlijker systeem dan betalen voor het bezit van het voertuig.” Zij hebben laten onderzoeken waarom de invoering van de kilometerbeprijzing is mislukt. De belangrijkste redenen zijn de complexiteit van het project, het ontbreken van goede regie en een slechte communicatie. Onderzoeksbureau Motivaction concludeert dit na gesprekken met direct betrokkenen. Opvallend is overigens dat bijna alle betrokkenen voorstander zijn van het beprijzen van kilometers, al verschillen ze van mening over de wijze waarop.

De RAI Vereniging pleit voor het opnieuw op de agenda zetten van kilometerbeprijzing; “Hopelijk vormen de uitkomsten van dit onderzoek de basis voor een nieuw, breed gedragen plan.”

1 gedachte over “Kilometerheffing mislukt door slechte communicatie”

  1. geen bureaucratie

    Slechte communicatie? Ik gok met name het falen om de vraag te beantwoorden waarom het systeem zoals voorgesteld in de Nota Anders Betalen voor Mobiliteit zo ingewikkeld, duur en bureaucratisch moet. Waarom niet gewoon een trajectcontrole, met een korting op de km-prijs voor degene die ook nog een kastje aanschaft om een naukeurigere (controle) meting toe te laten.
    Ik denk overigens dat deze vraag ook niet beantwoord had kunnen worden…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten