CDA wil toch kilometerheffing

Het CDA kan het idee niet loslaten; hun wetenschappelijk bureau pleit wederom voor een heffing voor gereden kilometers, ofwel een kilometerheffing. De bedoeling is dat het bezit van een auto goedkoper wordt, en sec het rijden wordt belast. Twee jaar geleden struikelde de voorstellen met name op de uitvoerbaarheid. De kosten van het systeem met tolpoortjes en kastjes in de auto waren torenhoog, en de uitvoeringszekerheid en privacy waren onduidelijk.

Nu wordt voorgesteld om niet te kijken waar of wanneer er wordt gereden, maar om te belasten op basis van de gereden kilometers. Het zou dan de bedoeling zijn om eenmaal per jaar de kilometerstand door te geven, op basis waarvan wordt afgerekend. Zou dit toevallig de belastingaanslag worden?

Wij kunnen niet goed volgen wat nou de toegevoegde waarde is van dit voorstel op bestaande heffingen zoals de benzineaccijns. Ooit is de kilometerheffing bedacht als remedie tegen de toenemende druk op de wegen. Een heffing op het gebruik van de auto op de wegen kan bijdragen aan minder vraag op die wegen. En zo kan asfalt worden bespaard, files worden voorkomen en het autogebruik worden ontmoedigd. Nou is alom bekend dat de druk op de wegen juist speelt op specifieke tijdstippen en plaatsen, namelijk tijdens de ochtend- en avondspits en met name in de Randstad. Om die reden is het ons inziens nodig dat een systeem van kilometerheffing het gebruik van onze wegen op bepaalde tijdstippen en locaties beprijst. Het huidige voorstel van het CDA gaat totaal niet in op deze behoefte. De voorgestelde heffing is verworden tot een generieke lastenverzwaring die op geen enkele wijze sturing geeft aan het gebruik van de auto of de toenemende druk op het wegennet. De werking is exact hetzelfde als de belastingen op brandstoffen, met dien verstande dat er nu ook de mogelijkheid wordt geopend om belasting te gaan heffen op in het buitenland gereden kilometers.

1 gedachte over “CDA wil toch kilometerheffing”

  1. geen bureaucratie

    Idd. De politici ziet dat de overheid geld nodig heeft en probeert dus nieuwe middelen de vinden om de burger te plukken. Inkrimpen van de bureaucratie zou de overheid banen en macht kosten; althans zo lijken sommige (maar niet alle) topleden van de Rijksoverheid te denken.
    Het middel om op tijd en afstand te beprijzen is er al; de aloude flitspaal/trajectcontrole, desnoods aan te vullen met nauwkeurigere systemen die in de ruil voor kortingen op de km-prijs aangeschaft of gehuurd kunnen worden. De manier om het in te voeren; laat vooral het bedrijfsleven haar de gang gaan en speel als overheid een zo klein mogelijkere rol.
    Redenen om het in te voeren: een manier die eerlijker is dan de wegenbelasting en bpm om mensen voor het weggebruik te laten betalen, en die anders dan de benzineaccijns ook nog te gebruiken is als de automobilisten electrisch gaan.
    Ik ben het er dus idd mee eens dat het idee van de CDA onzalig is; bijna net zo onzalig als de oorspronkelijke overheidsplannen voor het rekeningrijden. Moraal van het verhaal: laat het gewoon wat meer aan de bedrijven en andere publieke organisaties over, laat de gewone burger wat meer spreken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten