Algemeen

Al langere tijd is het een beladen politiek thema; rekening rijden, de kilometerheffing of de spitstoeslag. Wordt deze ooit ingevoerd? En hoe speelt het onderwerp nu op de politieke agenda? Lees hieronder de meest recente berichten of de kilometerheffing wordt ingevoerd.

Algemeen

Al langere tijd is het een beladen politiek thema; rekening rijden, de kilometerheffing of de spitstoeslag. Wordt deze ooit ingevoerd? En hoe speelt het onderwerp nu op de politieke agenda? ...
Lees meer...

Kilometerheffing blijft terugkeren op agenda

Na de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 zijn de partijen al enige maanden druk bezig met coalitievorming en een formatie; hoe kan een regering worden geformeerd. Dat is niet ...
Lees meer...

Meerderheid voor rekeningrijden

Telkens speelt de discussie over rekeningrijden of een kilometerheffing weer op; ook eind 2016. Er is een breed draagvlak voor het invoeren van rekeningrijden. Zo'n 60% van de Nederlanders is ...
Lees meer...

Vooralsnog geen kilometerheffing

De VVD en de PvdA zijn voornemens om een nieuwe regering te vormen; het kabinet Rutte-II. Bij hun plannen is in elk geval naar voren gekomen dat er vooralsnog geen ...
Lees meer...

CDA wil toch kilometerheffing

Het CDA kan het idee niet loslaten; hun wetenschappelijk bureau pleit wederom voor een heffing voor gereden kilometers, ofwel een kilometerheffing. De bedoeling is dat het bezit van een auto ...
Lees meer...

Kilometerheffing mislukt door slechte communicatie

De RAI Vereniging, de branchevereniging van autofabrikanten, is voor de kilometerheffing; "Betalen voor de kilometers die je rijdt is in de ogen van RAI Vereniging een veel eerlijker systeem dan ...
Lees meer...

Nieuwe regering voert geen kilometerheffing in

Het huidige Kabinet Rutte Verhagen voert de kilometerheffing niet in. De plannen van het nieuwe kabinet volgens het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV zijn inmiddels bekend. Zowel ...
Lees meer...

Kilometerheffing onzeker

Het CDA is geen voorstander meer van de huidige vorm van de kilometerheffing. Het huidige voorstel ontmoet teveel weerstand in de samenleving. Wel acht het CDA het onvermijdelijk dat er ...
Lees meer...

Gaat kilometerheffing door?

Minister Camiel Eurlings zei 23 januari jl. dat de kilometerheffing niet doorgaat als de ANWB tegen het plan is; “Als miljoenen automobilisten tegen het plan zijn, komt de heffing er ...
Lees meer...

Meerderheid voor kilometerheffing

Best uitzonderlijk; meer dan de helft van de Nederlanders is het eens met de invoering van de kilometerheffing. Een peiling van Maurice de Hond onder tenminste 2500 mensen wijst dit ...
Lees meer...

Leave a Comment

Exit mobile version