Algemeen

Al langere tijd is het een beladen politiek thema; rekening rijden, de kilometerheffing of de spitstoeslag. Wordt deze ooit ingevoerd? En hoe speelt het onderwerp nu op de politieke agenda? Lees hieronder de meest recente berichten of de kilometerheffing wordt ingevoerd.

Rekeningrijden fors duurder voor werkenden

Het voornemen is om in 2030 rekeningrijden te gaan invoeren onder met motto Betalen naar Gebruik. Het kabinet is druk doende met het onderzoeken hoe dit moet worden vormgegeven, en welke hoogte van een kilometerheffing hierbij zou moeten worden toegepast. In het rapport Varianten voor tariefstructuur Betalen naar Gebruik worden ...

Kabinet Rutte IV gaat rekeningrijden invoeren

December 2021 - Het kabinet Rutte IV gaat de komende jaren werken aan regelgeving voor het invoeren van rekeningrijden. De inzet is dat uiterlijk in 2030 een systeem van betalen naar gebruik, de kilometerheffing, wordt ingevoerd. Automobilisten betalen dan belasting per gereden kilometer. In het regeerakkoord staat dat de motorrijtuigenbelasting ...

Betalen naar gebruik

Afgelopen oktober 2020 heeft de regering de effecten van de invoering van rekeningrijden onderzocht. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het Klimaatakkoord uit 2019; Het kabinet zal, ten behoeve van de volgende kabinetsformatie, varianten van betalen naar gebruik onderzoeken, voorbereidingen schetsen en waar mogelijk of nodig deze voorbereidingen treffen ...

Kilometerheffing blijft terugkeren op agenda

Na de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 zijn de partijen al enige maanden druk bezig met coalitievorming en een formatie; hoe kan een regering worden geformeerd. Dat is niet eenvoudig, want de uitslag van de verkiezingen is sterk verdeeld, en de winnende partijen zijn het over veel zaken volstrekt ...

Meerderheid voor rekeningrijden

Telkens speelt de discussie over rekeningrijden of een kilometerheffing weer op; ook met de verkiezingen van maart 2021. Maar ook een tijdje geleden in eind 2016. Er is een breed draagvlak voor het invoeren van rekeningrijden. Zo'n 60% van de Nederlanders is voor invoering van een kilometerheffing in plaats van ...

Vooralsnog geen kilometerheffing

De VVD en de PvdA zijn voornemens om een nieuwe regering te vormen; het kabinet Rutte-II. Bij hun plannen is in elk geval naar voren gekomen dat er vooralsnog geen kilometerheffing zal worden ingevoerd. Er is volgens de partijen tot 2020 geen noodzaak om de kilometerheffing te gaan invoeren. Filedruk ...

CDA wil toch kilometerheffing

Het CDA kan het idee niet loslaten; hun wetenschappelijk bureau pleit wederom voor een heffing voor gereden kilometers, ofwel een kilometerheffing. De bedoeling is dat het bezit van een auto goedkoper wordt, en sec het rijden wordt belast. Twee jaar geleden struikelde de voorstellen met name op de uitvoerbaarheid. De ...

Kilometerheffing mislukt door slechte communicatie

De RAI Vereniging, de branchevereniging van autofabrikanten, is voor de kilometerheffing; "Betalen voor de kilometers die je rijdt is in de ogen van RAI Vereniging een veel eerlijker systeem dan betalen voor het bezit van het voertuig." Zij hebben laten onderzoeken waarom de invoering van de kilometerbeprijzing is mislukt. De ...

Nieuwe regering voert geen kilometerheffing in

Het huidige Kabinet Rutte Verhagen voert de kilometerheffing niet in. De plannen van het nieuwe kabinet volgens het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV zijn inmiddels bekend. Zowel de VVD als de PVV zijn tegen de kilometerheffing. En ook voor het CDA is het geen belangrijk politiek punt ...

Kilometerheffing onzeker

Het CDA is geen voorstander meer van de huidige vorm van de kilometerheffing. Het huidige voorstel ontmoet teveel weerstand in de samenleving. Wel acht het CDA het onvermijdelijk dat er iets van een kilometerheffing zal moeten komen, al spreken zij zich wat genuanceerder uit; “Een vorm van beprijzing zal een ...

Gaat kilometerheffing door?

Minister Camiel Eurlings zei 23 januari jl. dat de kilometerheffing niet doorgaat als de ANWB tegen het plan is; “Als miljoenen automobilisten tegen het plan zijn, komt de heffing er niet.” De ANWB heeft nog steeds grote twijfels bij de plannen voor rekeningrijden. Het is opmerkelijk dat een politicus openlijk ...

Meerderheid voor kilometerheffing

Best uitzonderlijk; meer dan de helft van de Nederlanders is het eens met de invoering van de kilometerheffing. Een peiling van Maurice de Hond onder tenminste 2500 mensen wijst dit uit. Uit het onderzoek blijkt dat 55 procent voor de belasting op kilometerrijden is. Het betreft vooral kiezers van de ...
Mobiele versie afsluiten