Welkom op Kilometerheffing.org

Rekeningrijden wordt door de regering weer genoemd als middel om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Er wordt over invoering van een kilometerheffing per 2026 gesproken.

In 2012 was er sprake van de mogelijke invoering van de zogenaamde kilometerheffing. De bedoeling van de kilometerheffing is dat autorijders hun belasting niet meer betalen via de wegenbelasting, maar door middel van verkapte tol. Door het hanteren van een spitsheffing wordt de druk op de wegen en de files tijdens de spits verminderd. Er zijn vele varianten en mogelijkheden de revue gepasseerd, maar tot op heden is het er nog steeds niet van gekomen.

Bekijk alle informatie over de kilometerheffing die mogelijk per 2026 ingevoerd wordt op de wegen in Nederland. Het is de bedoeling dat de heffing in de plaats komt van de wegenbelasting. Hierdoor wordt de belasting om een auto te bezitten voor elke Nederlander variabel. Variabele kosten in plaats van vaste kosten dragen bij aan een bewuster gebruik van de auto en het principe dat de vervuiler betaalt. De hamvraag is of het bij zal dragen aan de vermindering van files.

Lees meer op onze website;
AlgemeenWordt er een kilometerheffing, spitstoeslag of rekening rijden ingevoerd?
KostenWat gaat een kilometerheffing kosten voor een automobilist?
Minder filesHelpt een kilometerheffing voor minder files?
OverigMeer lezen over rekeningrijden

Kortom, rekening rijden – met concreet een spitstarief – kan zeker een oplossing voor de files zijn. Maar politiek blijft het invoeren van een kilometerheffing een gevoelige kwestie.

Exit mobile version