Welkom op Kilometerheffing.org

Rekeningrijden komt telkens weer op als oplossing en wordt daarom telkens weer door de regering genoemd als middel om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Er is overigens nog een tweede doelstelling; hoe kan het Rijk haar inkomsten op de brandstofaccijnzen in stand houden als iedereen overstapt op elektriciteit? Kortom; als niet meer op de brandstof belasting geheven kan worden, dan maar op de gereden kilometers, zo lijkt de gedachte … Daarnaast zijn ook de effecten van het thuiswerken vanwege het Coronavirus overduidelijk; de files nemen enorm af als er minder wordt gereisd. Er wordt over invoering van een kilometerheffing per 2026 nagedacht.

Betalen naar gebruik

Afgelopen oktober 2020 heeft de regering de effecten van de invoering van rekeningrijden opnieuw onderzocht. De conclusie is simpelweg dat rekeningrijden betekent dat Nederlanders korter en minder in de file zullen hoeven te staan. De uitkomsten zijn dat het normale tijdverlies voor automobilisten door files met maar liefst 43 tot 68 procent wordt teruggebracht! Het onderzoek naar varianten van betalen naar gebruik heeft plaatsgevonden als actie voortkomend uit het Klimaatakkoord van 2019, ten behoeve van de komende kabinetsformatie. Lees meer over betalen naar gebruik.

Wat is kilometerheffing

De bedoeling van de kilometerheffing is dat autorijders hun belasting niet meer betalen via de wegenbelasting, maar door middel van een verkapte tol. Door het hanteren van een spitsheffing wordt de druk op de wegen en de files tijdens de spits verminderd. Een paar jaar geleden was er serieus sprake van de mogelijke invoering van de zogenaamde kilometerheffing. Er zijn vele varianten en mogelijkheden de revue gepasseerd, maar tot op heden is het er nog steeds niet van gekomen. Op dit moment worden er drie varianten onderzocht: a) een kilometerheffing alleen voor elektrische auto’s, b) een heffing voor bepaalde wegen en tijdstippen zonder spitsheffing, en c) een spitsheffing voor bepaalde wegen in de spits.

Rekeningrijden kosten

Bekijk alle informatie over de kilometerheffing die mogelijk per 2026 ingevoerd wordt op de wegen in Nederland. Het is de bedoeling dat de heffing in de plaats komt van de wegenbelasting. Hierdoor wordt de belasting om een auto te bezitten voor elke Nederlander variabel. Variabele kosten in plaats van vaste kosten dragen bij aan een bewuster gebruik van de auto en het principe dat de vervuiler betaalt. De hamvraag is of het bij zal dragen aan de vermindering van files.

Lees meer op onze website;
AlgemeenWordt er een kilometerheffing, spitstoeslag of rekening rijden ingevoerd?
KostenWat gaat een kilometerheffing kosten voor een automobilist?
Minder filesHelpt een kilometerheffing voor minder files?
OverigMeer lezen over rekeningrijden

Kortom, rekening rijden – met concreet een spitstarief – kan zeker een oplossing voor de files zijn. Maar politiek blijft het invoeren van een kilometerheffing een gevoelige kwestie.