File

Wegenbelasting

Kilometerheffing lost helft files op

Wednesday, February 16th, 2011

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, stelt dat flink prijsbeleid de beste manier is om de files tegen te gaan. ‘De invoering van de kilometerprijs zou de helft van alle files tegengaan. Dit kabinet heeft het echter van de baan geschoven.’

Prijsbeleid, zoals de kilometerheffing, is een effectieve maatregel om het autogebruik te beïnvloeden. Maar tegelijk stuit het invoeren van rekeningrijden op veel weerstand bij de gemiddelde Nederlander. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) neemt het draagvlak voor prijsbeleid aanzienlijk toe als overheden duidelijker maken wat de positieve gevolgen van de maatregel zijn, zoals de vermindering van files of het oplossen van milieuproblemen.

Huishoudens en bedrijven zullen een deel van hun autoritten omgooien als gebruikersheffingen worden ingevoerd. Het aantal woon-werkritten, de belangrijkste veroorzaker van de dagelijkse files, zal bij heffingen tijdens de spits verminderen met zeker 15%. Hiermee zou het grootste deel van de dagelijkse files zijn opgelost. Autogebruikers kiezen er dan voor om op een ander tijdstip of met het openbaar vervoer naar hun werk te gaan. Er zijn modellen toepasbaar waarbij de belastingdruk voor de gemiddelde Nederlander ongwijzigd blijft.

In de tussentijd moet de automobilist naar andere zaken zoeken om de kosten beperkt te houden. U kunt kiezen voor een wegenbelastingvrije auto. U betaalt dan geen BPM en wegenbelasting. Alternatief is om in elk geval een goedkope autoverzekering te kiezen.

Nieuwe regering voert geen kilometerheffing in

Thursday, December 9th, 2010

Het huidige Kabinet Rutte Verhagen voert de kilometerheffing niet in. De plannen van het nieuwe kabinet volgens het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV zijn inmiddels bekend. Zowel de VVD als de PVV zijn tegen de kilometerheffing. En ook voor het CDA is het geen belangrijk politiek punt meer.

Minister Melanie Schultz Van Hagen heeft aangegeven dat er geen kilometerheffing komt. Wel kijkt zij naar de mogelijkheden van meer asfalt, zoals een goed VVD-er betaamt.

De kilometerheffing wordt voorlopig niet ingevoerd. Mogelijk worden er wel andere vormen van rekeningrijden ingevoerd. Wij houden u op de hoogte. Zo wordt er recent gesproken over tolwegen en tolrijden. What’s in a name?

Kilometerheffing berekenen

Thursday, December 9th, 2010

De kosten van de kilometerheffing zijn globaal als volgt.

De kosten van het basistarief op basis van kilometergebruik auto:

  • Km-verbruik: 10.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 65,00 naar euro 38,00 per maand, daling -42%
  • Km-verbruik: 20.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 72,00 naar euro 67,00 per maand, daling -7%
  • Km-verbruik: 30.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 88,00 naar euro 105,00 per maand, stijging 19%

Hierboven komt nog de zogenaamde spitstoeslag. De kosten voor werkenden aanzienlijk stijgen. Daarnaast geldt dat bovenstaande tarieven van toepassing zijn voor het startjaar 2012. De jaren erna neemt het tarief toe met ca. 100%, van ca. 3 cent per kilometer naar ca. 6 cent per kilometer.

Het voorbeeld heeft betrekking op de totale kosten van belastingen van een middenklasse auto (Volkswagen Golf, 4 jaar oud). Voor meer informatie over de kosten van de kilometerprijs kijk op de Kilometerprijscheck van de ANWB.
Actueel

Laatste berichten
Vragen