File

Spitstoeslag

Meerderheid voor rekeningrijden

Sunday, October 30th, 2016

Telkens speelt de discussie over rekeningrijden of een kilometerheffing weer op; ook eind 2016. Er is een breed draagvlak voor het invoeren van rekeningrijden. Zo’n 60% van de Nederlanders is voor invoering van een kilometerheffing in plaats van de huidige motorrijtuigenbelasting. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 19.000 consumenten. Het is eerlijker om belasting te betalen per gereden kilometer dan voor het bezit van een auto, vindt men. Echter, als wordt gevraagd om extra te betalen tijdens de spits, dan slaat de uitkomst om; dan is iets meer dan de helft tegen rekeningrijden.

Bron: Eenvandaag

Rekeningrijden enige oplossing voor groeiend fileprobleem

De brancheorganisaties Bovag, RAI en ANWB hebben recent opgeroepen tot het invoeren van een kilometerheffing, om het groeiende aantal files te beperken. Volgens hen is rekeningrijden de enige oplossing om de toenemende druk op de wegen te ondervangen. Een eerdere studie van Centraal Planbureau (CPB) bevestigt dit. Het gaat dan om een kilometerheffing die rekening houdt met de plek, tijd en de gebruikte auto. Maar juist op dat punt is er veel discussie. Betalen om op een bepaald moment van de dag over een bepaald stuk weg te rijden, concreet een spitsheffing of spitstoeslag, gaat velen te ver.

Verkiezingen Tweede Kamer 2017

De oproep van de brancheorganisaties is gericht aan het volgende kabinet dat wordt geformeerd per maart 2017. We zullen zien hoe de politieke partijen in de komende Tweede Kamer-verkiezingen met dit thema zullen omgaan.

Meerderheid voor kilometerheffing

Thursday, December 9th, 2010

Best uitzonderlijk; meer dan de helft van de Nederlanders is het eens met de invoering van de kilometerheffing. Een peiling van Maurice de Hond onder tenminste 2500 mensen wijst dit uit. Uit het onderzoek blijkt dat 55 procent voor de belasting op kilometerrijden is. Het betreft vooral kiezers van de PvdA, het CDA en de ChristenUnie. Er is het minst enthousiasme bij de kiezers van de PVV en de VVD. De VVD, SP en PVV willen niet dat de kilometerheffing er komt.

En nog steeds wordt gesteld dat de kilometerheffing zelfs bij 50.000 km rijden per jaar niet duurder is dan nu het geval is. Terwijl het basistarief ca. 3 tot 6 eurocent per kilometer is, en het spitstarief kan oplopen naar 11 eurocent per kilometer. Stel dat je woont in de regio Den Haag en werkt in Amsterdam en daar drie dagen per week op kantoor bent, dan ben je euro 1.800 per jaar kwijt. De som bestaat uit 15 eurocent per gereden kilometer maal 50 km reisafstand maal 240 ritten per jaar. Aan wegenbelasting plus een stukje BPM ben je dan ongeveer hetzelfde kwijt?

Kilometerheffing berekenen

Thursday, December 9th, 2010

De kosten van de kilometerheffing zijn globaal als volgt.

De kosten van het basistarief op basis van kilometergebruik auto:

  • Km-verbruik: 10.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 65,00 naar euro 38,00 per maand, daling -42%
  • Km-verbruik: 20.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 72,00 naar euro 67,00 per maand, daling -7%
  • Km-verbruik: 30.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 88,00 naar euro 105,00 per maand, stijging 19%

Hierboven komt nog de zogenaamde spitstoeslag. De kosten voor werkenden aanzienlijk stijgen. Daarnaast geldt dat bovenstaande tarieven van toepassing zijn voor het startjaar 2012. De jaren erna neemt het tarief toe met ca. 100%, van ca. 3 cent per kilometer naar ca. 6 cent per kilometer.

Het voorbeeld heeft betrekking op de totale kosten van belastingen van een middenklasse auto (Volkswagen Golf, 4 jaar oud). Voor meer informatie over de kosten van de kilometerprijs kijk op de Kilometerprijscheck van de ANWB.
Actueel

Laatste berichten
Vragen