File

Minder files

Kilometerheffing blijft terugkeren op agenda

Monday, May 29th, 2017

Na de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 zijn de partijen al enige maanden druk bezig met coalitievorming en een formatie; hoe kan een regering worden geformeerd. Dat is niet eenvoudig, want de uitslag van de verkiezingen is sterk verdeeld, en de winnende partijen zijn het over veel zaken volstrekt niet eens.

Opnieuw veel draagvlak voor kilometerheffing

Een onderwerp vindt wel veel draagvlak; de wijze waarop de klimaatverandering zou moeten worden aangepakt. De milieucommissies van zes grote partijen – VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie – hebben op eigen houtje een duurzaamheidspakket van maatregelen uitonderhandeld, die een nog te vormen regering zou moeten uitvoeren.

En daarbij komt de kilometerheffing ook weer terug van weggeweest! Een van de voorstellen in het duurzaamheidspakket is dat er een variabele wegenbelasting op basis van kilometers en uitstoot komt. Een zogenaamde Klimaatwet zou twee tot drie procent energiebesparing per jaar gaan voorschrijven, nog hoger dan het klimaatakkoord van Parijs.

Het is de vraag of de nog nieuw te vormen coalitie deze ambitieuze milieudoelstellingen zal overnemen. Maar, de kans bestaat dus dat een nieuwe regering serieus kilometerheffing als middel opnieuw zal gaan onderzoeken en invoeren. We houden het nauwgezet in de gaten.

Recent onderzoek: kilometerheffing is effectief

Er is trouwens recent nieuw onderzoek verricht naar de uitvoerbaarheid van de kilometerheffing. Het betreft een proefschrift opgesteld aan de TU Delft uit oktober 2016. Daarbij is gebruik gemaakt van technieken uit de game-industrie, waarbij de belangen en gedrag van partijen bijna als in een spelsituatie tegenover elkaar worden gezet. Daaruit blijkt dat de kilometerheffing een uitermate effectief middel is om de files te bestrijden, de infrastructuur beter te benutten en de economie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De onderzoeker stelt; ‘Als de partijen samenwerken, kunnen de verliesuren in de spits met 60 procent worden verminderd en kunnen de emissies in de Randstad met 6 procent worden verminderd.’ Het onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Duurzame bereikbaarheid van de Randstad‘.

Dit bevestigt het beeld dat vrijwel alle partijen het er wel over eens dat de invoering van een kilometerheffing een effectief middel tegen files is. Echter, het maatschappelijk draagvlak is twijfelachtig omdat daarmee voor gebruik moet worden betaald, hetgeen zou impliceren dat rijk wordt voorgetrokken op arm. En dat zal niet snel op een meerderheid kunnen rekenen in het egalitaire Nederland.

Wordt vervolgd….

Files weg door technologie

Monday, June 6th, 2011

Een aantal Nederlandse bedrijven heeft een megaplan om de files in Nederland te laten verdwijnen tot een lengte van maximaal 3 kilometer. Daarbij is niet extra asfalt, rekeningrijden of extra wegenbelasting de oplossing, maar technologie (!). De essentie is dat automobilisten hun route van te voren aangeven. Ook worden verspreid over het land extra sensoren in het wegdek geplaatst. Hierdoor kunnen verkeersvoorspellingen veel betrouwbaarder worden gegeven en kan de verkeersdruk veel beter worden gereguleerd. Zo kunnen de wegen zo’n 15 procent efficiënter worden benut. Daarmee kunnen de meeste files worden voorkomen.

Op dit moment worden ook al verkeersvoorspellingen gegeven door verschillende instanties zoals ANWB en Tomtom, maar die blijken vaak nog afwijkingen of achterlopende informatie te bevatten. Belangrijk uitgangspunt is dat het systeem werkt op basis van vrijwilligheid. De verwachting is dat de meeste automobilisten wel mee willen werken om met elkaar de files te bestrijden.

De bedrijven zijn TNO, Siemens, IBM, TomTom en KPN. Het plan is alweer van een jaar geleden, maar pas nu trekt het de volle aandacht van media en politiek. De kosten voor de overheid bedragen euro 1 miljard. De bedrijven kunnen hiermee wereldwijd op de kaart worden gezet met een in de praktijk werkend systeem. Wanneer de overheid een rol krijgt als launching customer, dan kunnen afspraken worden gemaakt over een winstdeling bij verdere verkoop in het buitenland.

Kilometerheffing lost helft files op

Wednesday, February 16th, 2011

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, stelt dat flink prijsbeleid de beste manier is om de files tegen te gaan. ‘De invoering van de kilometerprijs zou de helft van alle files tegengaan. Dit kabinet heeft het echter van de baan geschoven.’

Prijsbeleid, zoals de kilometerheffing, is een effectieve maatregel om het autogebruik te beïnvloeden. Maar tegelijk stuit het invoeren van rekeningrijden op veel weerstand bij de gemiddelde Nederlander. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) neemt het draagvlak voor prijsbeleid aanzienlijk toe als overheden duidelijker maken wat de positieve gevolgen van de maatregel zijn, zoals de vermindering van files of het oplossen van milieuproblemen.

Huishoudens en bedrijven zullen een deel van hun autoritten omgooien als gebruikersheffingen worden ingevoerd. Het aantal woon-werkritten, de belangrijkste veroorzaker van de dagelijkse files, zal bij heffingen tijdens de spits verminderen met zeker 15%. Hiermee zou het grootste deel van de dagelijkse files zijn opgelost. Autogebruikers kiezen er dan voor om op een ander tijdstip of met het openbaar vervoer naar hun werk te gaan. Er zijn modellen toepasbaar waarbij de belastingdruk voor de gemiddelde Nederlander ongwijzigd blijft.

In de tussentijd moet de automobilist naar andere zaken zoeken om de kosten beperkt te houden. U kunt kiezen voor een wegenbelastingvrije auto. U betaalt dan geen BPM en wegenbelasting. Alternatief is om in elk geval een goedkope autoverzekering te kiezen.
Actueel

Laatste berichten
Vragen