File

Meer

Nieuwe regering voert geen kilometerheffing in

Thursday, December 9th, 2010

Het huidige Kabinet Rutte Verhagen voert de kilometerheffing niet in. De plannen van het nieuwe kabinet volgens het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV zijn inmiddels bekend. Zowel de VVD als de PVV zijn tegen de kilometerheffing. En ook voor het CDA is het geen belangrijk politiek punt meer.

Minister Melanie Schultz Van Hagen heeft aangegeven dat er geen kilometerheffing komt. Wel kijkt zij naar de mogelijkheden van meer asfalt, zoals een goed VVD-er betaamt.

De kilometerheffing wordt voorlopig niet ingevoerd. Mogelijk worden er wel andere vormen van rekeningrijden ingevoerd. Wij houden u op de hoogte. Zo wordt er recent gesproken over tolwegen en tolrijden. What’s in a name?

Berekenen kilometerprijs

Thursday, December 9th, 2010

Er is veel discussie over hoe hoog de kilometerheffing straks gaat worden. Hoeveel kost voor u rekeningrijden? Welke auto heeft de laagste kilometerprijs? Wat voor soort auto moet ik kopen om straks voordelig uit te zijn? Hoeveel kost het straks om naar mijn werk te rijden? Mede dankzij de vele commentaren van onze bezoekers geeft Kilometerheffing.org de laatste inzichten in de te verwachten kosten van de kilometerheffing.

In het Wetsvoorstel Kilometerprijs dat op 13 november 2009 is toegezonden aan de Tweede Kamer is gedetailleerd te lezen hoe de heffing wordt berekend. De kilometerprijs is een prijs per kilometer die iedereen is verschuldigd voor het rijden met een motorrijtuig in Nederland. De belasting bestaat uit een basistarief en een spitstarief.

Basistarief
De hoogte van het basistarief van de kilometerprijs wordt vastgesteld door een ingewikkelde formule, maar hangt feitelijk enkel en alleen af van “de uitstoot van koolstofdioxide van het motorrijtuig in grammen per kilometer”. Kortom, de uitstoot van CO2. Het blijkt dat berijders van milieuvriendelijke auto’s er inderdaad niet duurder op uit zullen zijn. Auto’s met een CO2 uitstoot van minder dan 110 gram per kilometer komen gunstig uit de berekening. In de berekeningen blijkt dit een essentiele grens voor de hoogte van de kilometerprijs.

Spitstarief
Voor wegen kan het spitstarief worden belast als dat “voor de bereikbaarheid noodzakelijk” is en er sprake is van “structurele of te verwachten structurele congestie op die weg of in de nabije omgeving van die weg”. De hoogte is van het spitstarief is nog nergens te vinden.

Advies
Ons advies is als volgt;
– Als u een nieuwe auto koopt, overweeg dan om een auto te kopen met een CO2-uitstoot onder de 110 gram per kilometer. U heeft dan een goede kans dat de kilometerheffing voor u zelfs goedkoper uitpakt. Let wel; dit zijn veelal vrij kleine auto’s.
– Als u een bestaande auto blijft rijden, wees dan alert en evalueer continue hoeveel u rijdt en wanneer het zinvol is om over te stappen naar een milieuvriendelijkere auto.

De stelling van minister Eurlings is dat de kilometerheffing voor de meeste berijders niet meer zal kosten. Op twee punten klopt dit nu al niet. Allereerst is de hoogte van het spitstarief nog niet bepaald, maar dit tarief zou wel erg laag moeten zijn om het voor woon-werk verkeer niet duurder te maken. Daarnaast is de aap uit de mouw dat de tot op heden geheven provinciale opcenten in de nieuwe heffing niet zijn meegenomen, die moeten dus nog anderszins worden geheven. Verder zijn er tal van grote onzekerheden over de uitvoerbaarheid van het plan en zijn er belangrijke vragen aangaande privacy. Wij van Kilometerheffing.org verwachten dat zolang over dit alles niet meer duidelijkheid wordt gegeven, er geen (positieve) besluitvorming over het wetsvoorstel kan plaatsvinden.

Kilometerheffing berekenen

Thursday, December 9th, 2010

De kosten van de kilometerheffing zijn globaal als volgt.

De kosten van het basistarief op basis van kilometergebruik auto:

  • Km-verbruik: 10.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 65,00 naar euro 38,00 per maand, daling -42%
  • Km-verbruik: 20.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 72,00 naar euro 67,00 per maand, daling -7%
  • Km-verbruik: 30.000 km per jaar. Kosten belastingen: van euro 88,00 naar euro 105,00 per maand, stijging 19%

Hierboven komt nog de zogenaamde spitstoeslag. De kosten voor werkenden aanzienlijk stijgen. Daarnaast geldt dat bovenstaande tarieven van toepassing zijn voor het startjaar 2012. De jaren erna neemt het tarief toe met ca. 100%, van ca. 3 cent per kilometer naar ca. 6 cent per kilometer.

Het voorbeeld heeft betrekking op de totale kosten van belastingen van een middenklasse auto (Volkswagen Golf, 4 jaar oud). Voor meer informatie over de kosten van de kilometerprijs kijk op de Kilometerprijscheck van de ANWB.
Actueel

Laatste berichten
Vragen