File

Kosten

Kilometerheffing lost helft files op

Wednesday, February 16th, 2011

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, stelt dat flink prijsbeleid de beste manier is om de files tegen te gaan. ‘De invoering van de kilometerprijs zou de helft van alle files tegengaan. Dit kabinet heeft het echter van de baan geschoven.’

Prijsbeleid, zoals de kilometerheffing, is een effectieve maatregel om het autogebruik te beïnvloeden. Maar tegelijk stuit het invoeren van rekeningrijden op veel weerstand bij de gemiddelde Nederlander. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) neemt het draagvlak voor prijsbeleid aanzienlijk toe als overheden duidelijker maken wat de positieve gevolgen van de maatregel zijn, zoals de vermindering van files of het oplossen van milieuproblemen.

Huishoudens en bedrijven zullen een deel van hun autoritten omgooien als gebruikersheffingen worden ingevoerd. Het aantal woon-werkritten, de belangrijkste veroorzaker van de dagelijkse files, zal bij heffingen tijdens de spits verminderen met zeker 15%. Hiermee zou het grootste deel van de dagelijkse files zijn opgelost. Autogebruikers kiezen er dan voor om op een ander tijdstip of met het openbaar vervoer naar hun werk te gaan. Er zijn modellen toepasbaar waarbij de belastingdruk voor de gemiddelde Nederlander ongwijzigd blijft.

In de tussentijd moet de automobilist naar andere zaken zoeken om de kosten beperkt te houden. U kunt kiezen voor een wegenbelastingvrije auto. U betaalt dan geen BPM en wegenbelasting. Alternatief is om in elk geval een goedkope autoverzekering te kiezen.

Nieuwe regering voert geen kilometerheffing in

Thursday, December 9th, 2010

Het huidige Kabinet Rutte Verhagen voert de kilometerheffing niet in. De plannen van het nieuwe kabinet volgens het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV zijn inmiddels bekend. Zowel de VVD als de PVV zijn tegen de kilometerheffing. En ook voor het CDA is het geen belangrijk politiek punt meer.

Minister Melanie Schultz Van Hagen heeft aangegeven dat er geen kilometerheffing komt. Wel kijkt zij naar de mogelijkheden van meer asfalt, zoals een goed VVD-er betaamt.

De kilometerheffing wordt voorlopig niet ingevoerd. Mogelijk worden er wel andere vormen van rekeningrijden ingevoerd. Wij houden u op de hoogte. Zo wordt er recent gesproken over tolwegen en tolrijden. What’s in a name?

Hoge kosten kilometerheffing

Thursday, December 9th, 2010

De overheid heeft inmiddels al 76 miljoen euro uitgegeven aan de kilometerheffing, terwijl het zeer onwaarschijnlijk is dat rekeningrijden doorgaat. Dit meldt nu.nl. Maar dit is nog niet alles; ook in de toekomst worden nog kosten gemaakt. Voorspeld wordt dat er 100 miljoen euro aan kosten worden gemaakt ondanks de onzekerheid over de doorgang van de kilometerheffing.

Er zijn vooral kosten gemaakt door externe adviesbureau’s; Price Waterhouse Coopers (9,5 miljoen euro), Ordina (7,5 miljoen euro) en Collis (6,0 miljoeneuro). Verder zijn kosten gemaakt bij diverse advocatenkantoren (7,0 miljoen euro) en communicatiebureaus (1,0 miljoen euro). Verder verdiende het Centraal Justitieel Incassobureau ook nog aan deze dwaling. Zij hebben onderzoek verricht voor een bedrag van maar liefst 3,7 miljoen euro! En de Koninklijke Landelijke Politie Diensten heeft er 1 miljoen euro aan verdiend.

Het is nog volstrekt onzeker of en hoe de kilometerheffing zal worden ingevoerd. Dit hangt sterk af van de voornemens van de volgende regering. Laten we hopen dat de gemaakte kosten nog enig doel hebben gediend, en dat de betaalde resultaten voor het vervolg ingezet kunnen worden.
Actueel

Laatste berichten
Vragen