File

Kilometerheffing blijft terugkeren op agenda

29/05/17

Na de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 zijn de partijen al enige maanden druk bezig met coalitievorming en een formatie; hoe kan een regering worden geformeerd. Dat is niet eenvoudig, want de uitslag van de verkiezingen is sterk verdeeld, en de winnende partijen zijn het over veel zaken volstrekt niet eens.

Opnieuw veel draagvlak voor kilometerheffing

Een onderwerp vindt wel veel draagvlak; de wijze waarop de klimaatverandering zou moeten worden aangepakt. De milieucommissies van zes grote partijen – VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie – hebben op eigen houtje een duurzaamheidspakket van maatregelen uitonderhandeld, die een nog te vormen regering zou moeten uitvoeren.

En daarbij komt de kilometerheffing ook weer terug van weggeweest! Een van de voorstellen in het duurzaamheidspakket is dat er een variabele wegenbelasting op basis van kilometers en uitstoot komt. Een zogenaamde Klimaatwet zou twee tot drie procent energiebesparing per jaar gaan voorschrijven, nog hoger dan het klimaatakkoord van Parijs.

Het is de vraag of de nog nieuw te vormen coalitie deze ambitieuze milieudoelstellingen zal overnemen. Maar, de kans bestaat dus dat een nieuwe regering serieus kilometerheffing als middel opnieuw zal gaan onderzoeken en invoeren. We houden het nauwgezet in de gaten.

Recent onderzoek: kilometerheffing is effectief

Er is trouwens recent nieuw onderzoek verricht naar de uitvoerbaarheid van de kilometerheffing. Het betreft een proefschrift opgesteld aan de TU Delft uit oktober 2016. Daarbij is gebruik gemaakt van technieken uit de game-industrie, waarbij de belangen en gedrag van partijen bijna als in een spelsituatie tegenover elkaar worden gezet. Daaruit blijkt dat de kilometerheffing een uitermate effectief middel is om de files te bestrijden, de infrastructuur beter te benutten en de economie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De onderzoeker stelt; ‘Als de partijen samenwerken, kunnen de verliesuren in de spits met 60 procent worden verminderd en kunnen de emissies in de Randstad met 6 procent worden verminderd.’ Het onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Duurzame bereikbaarheid van de Randstad‘.

Dit bevestigt het beeld dat vrijwel alle partijen het er wel over eens dat de invoering van een kilometerheffing een effectief middel tegen files is. Echter, het maatschappelijk draagvlak is twijfelachtig omdat daarmee voor gebruik moet worden betaald, hetgeen zou impliceren dat rijk wordt voorgetrokken op arm. En dat zal niet snel op een meerderheid kunnen rekenen in het egalitaire Nederland.

Wordt vervolgd….

Meerderheid voor rekeningrijden

30/10/16

Telkens speelt de discussie over rekeningrijden of een kilometerheffing weer op; ook eind 2016. Er is een breed draagvlak voor het invoeren van rekeningrijden. Zo’n 60% van de Nederlanders is voor invoering van een kilometerheffing in plaats van de huidige motorrijtuigenbelasting. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 19.000 consumenten. Het is eerlijker om belasting te betalen per gereden kilometer dan voor het bezit van een auto, vindt men. Echter, als wordt gevraagd om extra te betalen tijdens de spits, dan slaat de uitkomst om; dan is iets meer dan de helft tegen rekeningrijden.

Bron: Eenvandaag

Rekeningrijden enige oplossing voor groeiend fileprobleem

De brancheorganisaties Bovag, RAI en ANWB hebben recent opgeroepen tot het invoeren van een kilometerheffing, om het groeiende aantal files te beperken. Volgens hen is rekeningrijden de enige oplossing om de toenemende druk op de wegen te ondervangen. Een eerdere studie van Centraal Planbureau (CPB) bevestigt dit. Het gaat dan om een kilometerheffing die rekening houdt met de plek, tijd en de gebruikte auto. Maar juist op dat punt is er veel discussie. Betalen om op een bepaald moment van de dag over een bepaald stuk weg te rijden, concreet een spitsheffing of spitstoeslag, gaat velen te ver.

Verkiezingen Tweede Kamer 2017

De oproep van de brancheorganisaties is gericht aan het volgende kabinet dat wordt geformeerd per maart 2017. We zullen zien hoe de politieke partijen in de komende Tweede Kamer-verkiezingen met dit thema zullen omgaan.

Vooralsnog geen kilometerheffing

29/10/12

De VVD en de PvdA zijn voornemens om een nieuwe regering te vormen; het kabinet Rutte-II. Bij hun plannen is in elk geval naar voren gekomen dat er vooralsnog geen kilometerheffing zal worden ingevoerd. Er is volgens de partijen tot 2020 geen noodzaak om de kilometerheffing te gaan invoeren.

Filedruk beperkt tot 2020

Diverse bronnen stellen dat er naar verwachting tot 2020 geen directe noodzaak is om de files tegen te gaan door grootscheepse maatregelen zoals de kilometerheffing. Door de aanleg van nieuwe wegen en verbreding van bestaande wegen, waarvan het investeringsprogramma reeds nu is vastgelegd, wordt al een belangrijk stap gezet. Daarnaast is er volgens economische voorspellingen in de komende jaren een lagere economische groei. Volgens de prognoses betekenen de extra investeringen aan de weg en de beperkte economische groei dat de filedruk tot 2020 beperkt zal blijven.

Mobiliteit kritisch

Gezegd moet worden dat sinds het begin van de economische malaise in 2008, de files inderdaad substantieel zijn afgenomen. En dat er forse investeringen in belangrijke rijkswegen met een transit-functie hebben plaatsgevonden, zoals verbreding van de rijksweg A2 en rijksweg A4, maar ook meer lokale projecten zoals verlenging van de rijksweg A5 en vernieuwing van de ringweg van Eindhoven. Hiermee lijkt het de komende jaren goed te gaan op de weg. Ook door nieuwe ontwikkelingen zoals meer thuiswerken / meer flexibiliteit in werktijden en nieuwe communicatiemogelijkheden.
Tegelijk geldt dat er bij een regenachtige middag in het najaar al snel alle rijkswegen vaststaan. Zoveel kan het wegennet dus ook niet hebben. Als de economie wel sneller groeit dan gedacht, dan staan we opeens voor problemen. En is hier niet tijdig iets voor bedacht. Het lijkt ons dat, als de economie in 2014 weer aantrekt, het idee van kilometerheffing wel weer boven zal komen borrelen. We zullen het voor u volgen!

Actueel

Laatste berichten

VragenTips

Onderwerpen